Bildvisning och föredrag.

Under våren 2017 tar vi en paus med föredrag, Hermann ber att få tacka alla som kommit, tittat och lyssnat.

Jobbar på på att få igång ett program till hösten.

Ett föredrag är tänkt att som förut ta ca 2-3 timmar (beroende på antal frågor och hur lång fikapausen blir)
Vi brukar ha med pioner och böcker mm till försäljning.
Tider på året då vi brukar hinna komma. Mars till mitten april & mitten oktober till mitten november.

Mvh Björn.

Pris: