Suffruticosa

P. suffr. Ye Guang Bei P. suffr. Ye Guang Bei
P. suffr. Xue Hai Bing Xin P. suffr. Xue Hai Bing Xin
P. suffr. Shu Sheng Peng Mo P. suffr. Shu Sheng Peng Mo
P. suffr. Shimanofuji P. suffr. Shimanofuji
P. suffr. Shimanofuji P. suffr. Shimanofuji
P. suffr. Shimanishiki P. suffr. Shimanishiki
P. suffr. Shimanishiki P. suffr. Shimanishiki
P. suffr. Shimadaijin P. suffr. Shimadaijin
P. suffr. Shimadaijin P. suffr. Shimadaijin
P. suffr. Kokuryu-nishiki P. suffr. Kokuryu-nishiki
P. suffr. Kokamon P. suffr. Kokamon
P. suffr. Hoki P. suffr. Hoki
P. suffr. Hoki P. suffr. Hoki
P. suffr. Hatsugarasu P. suffr. Hatsugarasu
P. suffr. Hatsugarasu P. suffr. Hatsugarasu
P. suffr. Hakugan P. suffr. Hakugan
P. suffr. Hakugan P. suffr. Hakugan
P. suffr. E Lou Si P. suffr. E Lou Si