Vägbeskrivning och boende.
Boende www.vastsverige.com 

Karta via Google


   

Så här kan det se ut när ni kommer fram.

Parkera gärna på extra-parkeringen då vägarna vid plantskolan måste hållas fria.

Vägen märkt med återvändsgränd är förbjuden att använda. 


  

Vill du ta dig hit med tåg.

Så är det först till Herrljunga, sedan Ljung. Från Ljung är det 3,5km till plantskolan. 

S k r i f t l i g a   V ä g b e s k r i v n i n g a r.


Sväng mot Hov!


Vi har ca 35 km till Borås, Vara, Falköping, Ulricehamn och Alingsås
ca 400 km till Stockholm
ca 85 km till Göteborg


Från Ulricehamn.
Kör mot Skövde (Falköping) ca 10 km. I Timmele vänster mot Vårgårda. Efter ca 25 km, 1 km före Annelund höger 950m mot Hov 


Från Borås.
Kör mot Trollhättan. I Fristad rakt fram mot Annelund. I Annelund höger och kör ca 300m sedan höger igen 

mot Ulricehamn. Kör sedan 1km och sedan vänster mot Hov 950m 


Från Göteborg.
Kör mot Stockholm. Vid Vårgårda, ta avfarten mot Borås. (Riksväg 42)

Efter 5,5 km tag vänster mot ulricehamn (väg 182)  OBS! Lite dålig sikt.

Efter 18km i Annelund, ta höger mot ulricehamn (väg 182)

Efter 1km  vänster mot Hov 950m


Från Stockholm.
Kör mot Linköping, Jönköping och sedan mot Göteborg. I Ulricehamn mot Skövde (Falköping) ca 10km .

I Timmele vänster mot Vårgårda efter ca 25 km, 1 km före Annelund höger 950m mot Hov 


Från Vara.

kör mot Herrljunga. I Vedum sväng höger. Efter ca 50m vänster  

innan järnvägen mot Herrljunga. Inne i Herrljunga mot Borås kör ca 10 km. I Grude sväng vänster mot Annelund.

I Annelund höger mot Ulricehamn. Kör sedan 1km och sedan vänster 950m